آزمون های فیزیکی و شیمیایی بسته بندی های پلیمری

  Physical and chemical Testing on plastic packaging

تعدادی از انواع بسته بندی های پلیمری در تماس با غذا  که مورد ارزیابی و انطباق قرار میگیرند شامل موارد زیر میباشند:

 1. انواع لفاف های تک لایه
 2.  انواع لفاف چندلایه 
 3. انواع ظروف پلیمری ازجنس پلی پروپیلن
 4. انواع ظروف پلیمری ازجنس پلی استایرن 
 5. انواع بطری پلی اتیلن تر فتالات
 6. انواع پریفرم
 7.  انواع گرانول های پلیمری مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن و ...
 8. انواع ظروف یکبار مصرف جهت سرو غذا
 9. تیوب چند لایه پلیمری


تعدادی این آزمون های مرتبط با بسته بندی های پلیمری به شرح زیر است:

 • MFI در گرانول های پلیمری
 • عبور گاز اکسیژن و بررسی نفوذ پذیری انواع لفاف پلیمری
 • اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی در پلی اتیلن ترفتالات
 • اندازه گیری مهاجرت خاص استالدئید در ظروف و یا گرانول پلی اتیلن ترفتالات
 • اندازه گیری مهاجرت باقيمانده آمين هاي اروماتيك نوع اول
 • مقاومت به کشش
 •  مقاومت به پارگی پلاستیک
 • مقاومت به ضربه
 • ضریب اصطکاک
 • مقاومت به سوراخ شدن
 • شناسایی و تعیین ماهیت پلیمرها
 • درصد مواد غیر آلی در پلیمر و آنالیز مواد غیر آلی به کاررفته
 • اندازه گیری فلزات سنگین کلی پلاستیک ها